Akcie školy

Prebieha plavecký výcvik pre žiakov I. stupňa základnej školy…