Aktivity školy

EXKURZIA DO NITRY A OPONÍC
Dňa 4. apríla 2019 sa 32 žiakov 6. – 7. ročníka v sprievode p. učiteliek Mgr. Ušiakovej a Mgr.Vymislickej zúčastnilo dejepisnej exkurzie. Vybrali sme sa po stopách Veľkej Moravy. Našehistorické putovanie začalo v Starom divadle Karola Spišiaka, kde bol pre nás pripravený workshop s predvádzaním predmetov a reálií zo života Slovanov. Spokojní a plní zážitkov sa tešíme na ďalšie dejepisné putovania.

Biblická olympiáda. :)

V stredu 20. marca 2019 sa v Pastoračnom centre v Senici konalo OK (dekanátne)
Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka: SAMUEL ČMELÍK,
KAROLÍNA PODOLIAKOVÁ, KRISTÍNA VILKOVÁ. Súťažiaci študovali texty 1. knihy
kráľov, Knihy Rút a Evanjelia podľa Matúša. Spoločná téma vybraných kníh Svätého
písma bola VERNOSŤ PÁNOVI. A naši súťažiaci sa nenechali zahanbiť, umiestnili sa na
krásnom 3. MIESTE. K úspechu im srdečne blahoželáme.

Dňa 05.03.2019, sa deti niečo naučili o fašiangových tradíciách. Deti prvého stupňa nám pekne zatancovali a zaspievali. Sme radi, že deti majú o tradície stále záujem. Ďakujeme pani  Mgr. Hrnčiríkovéj za prípravu.


 

Olympiáda z anglického jazyka- Dňa 16.1.2019, sa konalo v Senici na 4. Základnej škole  školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili sa dve naše žiačky Základnej školy v Dojči Emma Kusturin a Pavlína Danková. Po písomnej aj ústnej časti  žiačka 7.B Emma Kusturin zaznamenala úspech a umiestnila sa na krásnom 3. mieste. Gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlásili súťaž pod názvom čarovný odkaz Vianoc. V poeticko-prozaitickej kategórií boli ocenení žiaci našej školy II. stupňa. III. kategória : Adriana Petráňová – Čaro Vianoc, Patrik Žák – Čaro Vianoc, Nikola Kapsová – Veselé Vianoce. Žiakom blahoželáme k úspechu.

FESTIVAL VODY 2018 je súťažná prehliadka žiackych projektov o vode. Festival je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu BVS Modrá škola – voda pre budúcnosť. Zámerom projektu je rozvoj vedomostí a poznatkov o vode – jej distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. V mesiaci október sme sa so žiakmi našej školy zapojili do spomínanej súťaže.

Tím za I. stupeň vytvoril spoločenskú hru KVARTETO S KVAPKOU. Žiačky Hana Božková, Sára a Soňa Orságové, Júlia Vymislická a Vanesa Žilínková usilovne získavali množstvo nových informácii o vode. Zamerali sme sa na tie oblasti: voda všeobecne, skupenstvá vody, vodné zdroje, druhy vôd podľa výskytu a použitia, zásady šetrenia vodou, znečistenie vody, kolobeh vody. Na stretnutiach postupne vytvorili karty uvedenej spoločenskej hry.

Žiačky 5. ročníka: Natália Hlúpiková, Nikola Masaryková, Sofia Pavlíková, Soňa Štefková a Timea Zburinová sa zaoberali VPLYVOM ZLOŽENIA A DRUHOV VÔD NA KLÍČENIE A RAST RASTLÍN. Počas projektu sledovali ako strukoviny klíčia v rôznych druhoch vôd, ako zavlažovanie týmito vodami vplýva na rast rastlín v substráte zeminy, a tiež spoznali hodnotu pH. Pracovali s pitnou, minerálnou, destilovanou, studňovou, dažďovou vodou, ale tiež vodou z osmózy, vodami s octom a soľou.

Oba tímy postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 12.12.2018 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. Žiaci pred odbornou komisiou prezentovali svoje projekty, zdieľali svoje skúsenosti a odpovedali na doplňujúce otázky. Okrem krásneho dňa, ktorý sme strávili v príjemnou prostredí, si deti odniesli množstvo zážitkov, ku ktorým určite patrí program v podobe hrania na sklenené poháre naplnené vodou. Najväčším zážitkom bolo umiestnenie tímu z I. stupňa. KU KRÁSNEMU 2. MIESTU IM ZO SRDCA BLAHOŽELÁME.

Dňa 12.12.2018 sme zaznamenali ďalší úspech.

ZŠ Dojč sa zúčastnila streleckej súťaže v streľbe zo vzduchovky, ktorá sa konala na II. ZŠ v Senici. Dievčatá napriek krátkej a rýchlej príprave bojovali o každý bod a popasovali sa aj s chlapčenskou konkurenciou. Družstva boli zmiešané. Dievčatá sa pod vedením Radovana Prsteka ml. umiestnili na krásnom 3. mieste začo im ešte raz gratulujeme. Karolína Šimková 8.A, Simona Kutláková 8.A, Linda Lučanská 9.A.

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 5.12.2018 sa konal turnaj ZŠ vo futsale v Senici.

Konkurencia bola naozaj kvalitná, zúčastnilo sa 10 škôl z celého okresu. Nechýbala tam aj ZŠ Dojč. Napriek krátkej príprave sa chlapci zo ZŠ v Dojči 7-9 ročníka umiestnili na peknom 4. mieste kde im chýbal len jeden bod do 3. miesta. Chlapci odviedli dobrú prácu pod vedením Radovana Prsteka ml. a preto im ešte raz gratulujeme. Zúčastnení žiaci: Adrián Marek, Jakub Tomašovič, Peter Vymislický, Jabub Tobiáš, Jakub Jankových, Samuel Čmelík, David Evjak, Alexander Gaša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspech nášho žiaka zo 7.B , ktorý si z Holíča v technickej olympiáde v kat. B odniesol 2. miesto.

 

 

Víťazi sú známi – 1. miesto ZŠ DOJČ

Aj v tomto školskom roku, od 15.-19. októbra 2018, prebiehala na Slovensku súťažno-vzdelávacia aktivita “HOVORME O JEDLE” poriadaná SPPK a Ministerstvom školstva SK. Celkom bolo zaslaných 650 súťažných príspevkov z rôznych základných škôl Slovenska.

V dennej téme “Odkiaľ jedlo pochádza” najviac bodov a teda 1. miesto bolo udelené ZŠ Dojč. Týmto ocenením si ZŠ Dojč obhájila prvenstvo, ktoré v tejto celoslovenskej súťaži získala minulý rok. Je potešiteľné, že žiaci z Dojča v celoslovenskej konkurencii hneď po roku uspeli na najvyššom stupienku. Slávnostné odovzdanie cien prebehlo 19.novembra v hoteli Carlton v Bratislave.

Cenu za 1. miesto prevzal riad. ZŠ Dojč Ing. Prstek, ktorého sprevádzali hlavní realizátori súťaže PaedDr. V. Žilínková a Mgr. Ľ. Ušiaková. Cenu odovzdal podpredseda SPPK M. Šolty a predseda RPPK Trnava O. Šiatkovský.

Veríme, že mimoriadny úspech v súťaži prinesie žiakom nielen znalosti o potravinách, stravovacie návyky, ale i vedomie mať kladný postoj a uznanie k ťažkej práci poľnohospodárov a chovateľov, a v neposlednom rade prebudí i záujem o profesijnú budúcnosť.