Aktivity školy

Dejepisno-literárna exkurzia tried 5.A a 5.B , ktorá sa konala 16.9.2020 (Gazdovský dvor Turá Lúka)

 

 

Streľba zo vzduchovej pušky

Majstrovstvá Trnavského samosprávneho kraja žiakov a žiačok ZŠ v streľbe zo vzduchovej pušky v školskom roku 2019/2020 sa konali 6.3.2020 v meste Holíč. Za účasti najlepších strelcov, ktorí postúpili z okresného kola bola aj naša žiačka Karolina Šimkova z 9.A, ktorá  reprezentovala našu školu najlepšie ako mohla. Úsilie a vytrvalosť sa dostavila v podobe krásneho výsledku a zaznamenali sme krásne 3.miesto. Žiačke gratulujeme k úspechu a Radovanovi Prstekovi ml. ďakujeme za prípravu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVVK 2020

Naša škola sa 3.2-7.2.2020 zúčastnila LVVK v Krompachoch na známom stredisku PLEJSY. Kurz absolvovalo 16 žiakov 7-9. ročníka. Žiaci si prešli všetkými metodickými prvkami a preto sme mali 100% úspešnosť a všetci žiaci sa naučili pekne lýžovať. Ďakujeme Radovanovi Prstekovi ml., Michalovi Kvačkajovi a Beáte Bátorovej.

 

PREDVIANOČNÉ  ZAMYSLENIE

Malé dievčatko ozdobovalo škatuľku so sviatočným baliacim papierom, aby ju mohlo položiť  pod vianočný stromček.

Peňazí v dome nebolo nazvyš, a tak ju otec vyhrešil, že minula všetok drahý baliaci papier.Na ďalší deň boli Vianoce.

Rozžiarené dievčatko podalo hrdo svojmu otcovi darček.

„Ocko, toto je pre teba,“ povedala.

Otec otvoril škatuľku, no nebolo v nej nič. Vyčítavo na ňu pozrel a prísne povedal:

„Ty nevieš, že ak chceš dať niekomu darček a potešiť ho,

tak sa predpokladá, že v škatuľke niečo nájde?“

Dievčatko sa pozrelo so slzami v očiach na otca a povedalo:

„Ocko, ale táto škatuľka  nie je prázdna.

Naplnila som ju celú pusinkami iba pre teba.“

Otec zostal zaskočený a zároveň očarený jej nápadom. Cítil sa veľmi zahanbene. Silno ju objal a prosil o odpustenie.

Po celé roky si muž opatroval túto škatuľku plnú bozkov vedľa svojej postele.

A vždy, keď sa cítil smutný a opustený, otvoril škatuľku a myslel na lásku, ktorú do nej jeho dievčatko voľakedy dávno vložilo.

Každý z nás niekedy dostal darček z čistej lásky

od svojich rodičov, rodiny či priateľov.

Pamätajte, že je to ten najvzácnejší majetok, aký môžete mať.

Na hodnotu daru vždy pozerajte očami toho druhého.

Možno to pre vás nebude na prvý pohľad také cenné,

no pre darcu to môže byť všetkým, čo vám mohol v danej chvíli dať.

Aj naši žiaci si pred Vianocami spomenuli na svoje pani učiteľky a učiteľov, ktorí ich alebo ich rodičov učili.

Malým darčekom, ktorý vyrobili deti v školskom klube, im popriali pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YPSILON – SLOVINA JE HRA

Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa 28 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej súťaže YPSILON – SLOVINA JE HRA. Išlo o vedomostno-zábavnú súťaž v predmete SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, do ktorej sa žiaci zapájali na základe záujmu a dobrovoľnosti. Súťaž bola určená pre žiakov všetkých ročníkov. Žiaci riešili interaktívne testy, kde boli dôležité nielen ich poznatky a vedomosti z daného predmetu, ale tiež úroveň ich čitateľskej gramotnosti a schopnosť čítať text s porozumením. Mali tiež priestor pre tvorivosť a sebarealizáciu. Vyplnené a vyriešené testy sme odoslali organizátorovi, ktorý si sám zabezpečuje opravu a hodnotenie testov. S napätím budeme očakávať výsledkovú listinu, aby sme videli, ako naši žiaci obstáli v celoslovenskej konkurencii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESEDA O GEN. M. R. ŠTEFÁNIKOVI

Naše aktivity v súvislosti so 100-tým výročím úmrtia gen. M. R. Štefánika ešte neskončili. V stredu 11. decembra 2019 sme so žiakmi 8.a 9. ročníka našej školy zrealizovali besedu. Svojou prítomnosťou nás poctili členovia Miestnej organizácie Matice slovenskej, členovia rodiny Kubíkovcov. Prezentácia o živote a zaujímavostiach zo života generála Štefánika a samotná beseda s p. Kubíkom ml., prebehli v priestoroch našej základnej školy. Žiaci si zopakovali i doplnili poznatky o spomínanom velikánovi s pomocou prezentácie, pozreli si krátke videá o jeho živote. Neminul ich kvíz, ktorý pripravila p. Kubíková. Tí, ktorí vedeli najviac a mali všetky odpovede správne, dostali aj vecné odmeny: knihy o gen. M. R. Štefánikovi či pamätné medaily. Celé stretnutia zorganizovala p. zástupkyňa, Mgr. Ušiaková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL VODY 2019

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťažnej prehliadky projektov o vode, ktorú organizuje už niekoľko rokov Bratislavská vodárenská spoločnosť. Do súťaže sme sa zapojili  v dvoch kategóriách. V prvej kategórii nás reprezentovalo družstvo dievčat zo 4. ročníka v zložení: Katriňáková Lucia, Lenárdová Sofia Amelia, Paulusová Liliana, Vymislická Júlia, Žilínková Vanesa. Žiačky pod vedením p. učiteliek Michálkovej a Vymislickej vytvorili spoločenskú hru o vode, s názvom MÚDRA KVAPKA.

V druhej kategórii žiačky piateho ročníka, v zložení: Burianová Lívia, Kiripolská Ela, Orságová Sára, Pípová Melisa, Sekáčová Emma, pod vedením p. uč. Vymislickej a Ušiakovej, pripravili projekt s názvom VODNÁ STOPA V NAŠOM STRAVOVANÍ. Sledovali vodnú stopu žiakov našej základnej i materskej školy. Pripravili jedálny lístok na jeden pracovný týždeň. Zamerali sa na vodnú stopu potravín, ktoré by boli potrebné pri príprave vybraných jedál na lístku. V rámci projektu sa naučili, čo je vodná stopa potravín a tovarov, aký je rozdiel medzi priamou a nepriamou spotrebou vody, ako by sme mohli znižovať vodné stopy rôznych potravín a tovarov.

Oba tímy postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. decembra 2019  v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. A aj v tomto školskom roku sa im darilo. Žiačky v prvej kategórii sa umiestnili na krásnom 2. mieste. K úspechu im blahoželáme a veríme, že získané vedomosti a zručnosti ešte využijú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVYKY A TRADÍCIE NA DEDINE – ADVENT A VIANOCE

 

 

 

 

 

 

V stredu 27. novembra 2019 sa 25 žiakov 5. a 6. ročníka zúčastnilo dejepisnej exkurzie v Turej Lúke. Pod vedením p. učiteliek Mgr. Vymislickej a Mgr. Zlochovej navštívili starú, ale zrekonštruovanú usadlosť. Na gazdovskom dvore videli rôzne poľnohospodárske náčinie, domáce zvieratká, ale i tradične zariadenú prednú izbu v dome. Vypočuli si rozprávanie dvoch gazdiniek o zvykoch a tradíciách, ktoré v minulosti sprevádzali dedinčanov počas adventu a Vianoc. Zaujalo ich rozprávanie o tom, ako dievčence na sv. Ondreja liali olovo či triasli plotom. Vyskúšali si, ako na sv. Luciu chodili ženy oblečené v bielych plachtách a husím krídlom vyháňali z domov všetko zlé. Rozprávali sa o zvykoch na sv. Mikuláša. Zistili, prečo sa v minulosti na sv. Barboru dávali halúzky z čerešne do vázy. Prekvapilo ich, akým spôsobom bolo potrebné tieo halúzky polievať. Gazdinky im vysvetlili, ako množstvo povier sprevádzalo ich životy. Videli názornú ukážku štedrovečerného prestierania. Ochutnali jedlá zo štedrovečerného stola, napr. oblátka s medom a cesnakom.  Vyrábali si salónky z kockového cukru a zdobili nimi stromček, ktorý bol zavesený na tráme v dome. Zdobili medovníčky cukrovou polevou. Naučili sa spievať koledu. Videli, počuli a vyskúšali naozaj všeličo. Celú akciu vybavila p. zástupkyňa Mgr. Ušiaková.

 

 

 

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

 

 

 

 

 

 

 

 

V stredu 13. novembra 2019 zavítala do našej školy vzácna návšteva. Docestovala k nám až z východu Slovenska. Svojou prítomnosťou nás poctila pani spisovateľka GABRIELA FUTOVÁ. Beseda začala počas prvej vyučovacej hodiny. Všetci sme sa stretli na chodbe. Pani Futovú privítali veselou pesničkou žiaci 2. ročníka. Deviatačky Eliška Labašová a Anetka Dojčanská ju v mene všetkých žiakov privítali a predstavili tým účastníkom besedy, ktorí našu autorku a jej knihy takmer nepoznali. Priblížili nám jej životný osud, rodinné pomery. Upozornili nás na množstvo literárnych cien, ktoré p. Futová získala, nielen na Slovensku, za literárnu tvorbu.

A keď sme pani spisovateľku konečne pustili k slovu, ukázala nám, že je skutočnou majsterkou slova. Malí i veľkí, dospelí i deti, všetci sme s napätím i s úsmevom na tvári počúvali, ako nám predstavovala jednotlivé knihy zo svojej tvorby pre deti a mládež. Prezradila nám, v ktorej knihe píše o svojom synovi, o dcére svojej kamarátky, ktorá bola neskutočne namyslená, a veľa iných zábavných príbehov. Pani Futová veľmi ochotne odpovedala na zvedavé otázky našich žiakov. Deti mali tiež možnosť zakúpiť si knihy z jej tvorby za akciové ceny. Do každej zakúpenej alebo z domu prinesenej knihy im p. Futová napísala venovanie, pridala i autogram. Neodmietla skupinové fotky, dokonca sa nám podarilo urobiť s ňou interview. A čo nám o sebe prezradila? Dozviete sa v 2. čísle nášho školského časopisu POHOĎÁK.

V závere naši štvrtáci zaspievali ešte jednu pieseň a deviataci, v mene všetkých prítomných, pani spisovateľke poďakovali za príjemne strávený čas a odovzdali jej malú pozornosť a kyticu kvetov. Do ďalších dní je popriali: Pero tvorivosti nech sa Vám nikdy nevypíše, papier s pribúdajúcimi riadkami nech sa nikdy neminie. Počítač bez uloženia napísaného textu nech sa sám nevypne a USB s hotovým textom nech sa vždy na stolíku nájde. Prajeme Vám, nech Vás inšpirácie neobchádzajú, práve naopak, nech do Vašej mysle stále dobiedzajú.“

Zber papiera

Začiatkom mesiaca november sa na základnej škole v Dojči uskutočnil zber papiera. Žiaci nazbierali 2.7 tony papiera. Riaditeľ školy Ing.Radovan Prstek ocenil kolektív 3.A triedy, ktorá najväčšom mierou prispela. Zároveň ocenil aj jednotlivcov Izabelu Buzkovú 7.A a Benjamína Vala  9.A. Osobitne pochválil žiakov z 3.A Nelku Kuncová, Romanka Polakovičová, Miško Horvát, Maťko Zeman, Patrik Žák 7.A, a ďalších. V jarných mesiacoch pripravujeme znovu zber papiera a veríme, že sa zapojí väčšie množstvo žiakov. Ďakujeme p. Helenke Dankovej, ktorá prispela darčekmi pre ocenené deti.

DOPRAVNÝ  RÝCHLOKURZ

25. októbra 2019 žiaci 3. a 4. ročníka  využili posledné dni babieho leta a navštívili dopravné ihrisko v Gbeloch, ktoré je pod správou riaditeľa ZŠ a MŠ Gbely,  Mgr. Davida  Jureňu.

Učíme sa vo vlastivede o obci , o doprave v nej. Tak sme si to vyskúšali.

Pani učiteľky nás teoreticky priprali.

Ale stále platí , čo nezažiješ, to si nezapamätáš.

Kruhový objazd,  semafor , križovatky s prednosťou vjazdu…..

Deťom a pedagógom sa veľmi páčilo. Pomohol určite aj výklad pána Hrnčiríka, bývalého dopravného skúšobného komisára.

Navštívili sme aj mestskú a naftársku expozíciu v Gbeloch.

Videli sme, ako žili naši prastarí rodičia a ako sa ťažila ropa na Záhorí, keď dávala obyvateľom širokého okolia obživu.

Pripravila :  MGR. Andrea Hrnčiríková

Pedagogický dozor : Mgr. Michálková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIADKY

Deti folklórneho krúžku Slavíček ZŠ Dojč navštívili 16. 10. 2019 expozíciu gazdovského dvora v Turej Lúke.

PRADTE, PRADTE, PRADULENKY

Priadky -  ,, Slúžela som u kadleca neni ,  temu dávno

Chcela som sa naučiti, jak sa robí plátno.“

A to si aj vypočuli. Aká dlhá a ťažká je robota, kým si niečo teplé a príjemné oblečieme na seba.

Na interaktívnom podujatí tradičnej ľudovej kultúry sme sa naučili,  ako sa spracúva ľan, konope, ovčia vlna a ako naše prababky vedeli všetko využiť.

Pripravila : Mrg. Andrea Hrnčiríková    pedagogický dozor: Mgr. Ušiaková

 

Október – mesiac úcty k starším…

si pripomíname každý rok.

Netradičnými hodinami, nástenkami, ale aj rozprávaním o našich starších, babičkách a dedkoch, možno aj zamyslením, aké to bude, keď prejdú roky nám…

Je to vzácne, keď sa niekto dožije vyššieho veku a prežije pekný život.

Je vzácne, keď si bohatstvo múdrosti a skúseností, ktoré majú naši starší, vážime a učíme sa od nich…

Aj naši žiaci si uvedomujú, že v babke a dedkovi majú poklad.

Dokázali to aj krásnymi pozdravmi, ktoré vyrobili deti v ŠKD a “ etikári „ ich odovzdali naším učiteľom – dôchodcom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXKURZIA Košariská, Bradlo, Myjava

 

Pri príležitosti 100. výročia od tragického úmrtia gen. Milana Rastislava Štefánika sme pre žiakov 8. a 9. ročníka našej školy pripravili dejepisnú exkurziu do Košarísk, na Bradlo a Myjavu. Exkurzia bola zrealizovaná dňa 9. októbra 2019 pod vedením p. učiteliek Vymislickej a Ušiakovej, zúčastnilo sa jej 45 žiakov.

V rodnom dome, v súčasnosti Múzeu M. R. Štefánika, sme si vypočuli podrobný a veľmi zaujímavo podaný priebeh jeho života. Videli sme množstvo exponátov z jeho osobného či pracovného života (detstvo, štúdia, astronómia, letectvo, udalosti 1. svetovej vojny, politik). Súčasťou prezentácie so sprievodcom bola návšteva evanjelického kostola. Naša cesta pokračovala na Bradle. Pri Mohyle M. R. Štefánika sme si pripomenuli obrovský prínos Dr. Štefánika pri budovaní samostatného Československého štátu v závere 1. svetovej vojny. Jeho politické aktivity vo Francúzsku, spoluprácu s T. G. Masarykom či E. Benešom. Našou poslednou zastávkou bolo Múzeum Slovenských národných rád v Myjave a prehliadka domu A. Kolényovej.

Veríme, že exkurzia bola pre našich žiakov prínosom pri formovaní ich národného povedomia. Aj vďaka informáciám a podnetom z tejto exkurzie si mohli uvedomiť, že naše vyslobodenie sa spod uhorskej nadvlády nebolo jednoduché. Tešíme sa na ďalšie putovania históriou.

 

 

 

 

Dňa 25. 9. 2019 sa v rekreačnom stredisku Gazárka Šaštín-Stráže uskutočnili Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov ZŠ. Našu školu reprezentovali: družstvo chlapcov:Alexander Gaša z 8.B, Jakub Tobiáš z 9.A a Martin Mihál z 9.A. Družstvo dievčat: Karolína Šimková zo 9.A, Simona Kutlakova z 9.A a Kristína Červenková z 9.A. Z družstva chlapcov získal úspech Alexander Gaša 11.miestom spomedzi 14 základných škôl. Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a blahoželáme.

 

FUTBAL V ŠAŠTÍNE

ZŠ Dojč sa zúčastnila futbalového turnaja starších žiakov ,,o pohár primátora mesta Šaštín-Stráže´´. Turnaj sa konal 3.6. 2019 v priestoroch ZŠ v Šaštíne na multifunkčnom ihrisku. Priebeh bol veľmi dobrý a organizácia tiež. Všetky zúčastnené školy boli veľmi dobre pripravené a v horúcom počasí boli jednotlivé zápasy veľmi náročne. Na tento turnaj sa chlapci dôsledne pripravovali, ale predsa im to na prvenstvo nestačilo. Všetci naši hráči si zaslúžia veľkú pochvalu za výborné výkony. Jakub Tomašovič, Alexander Gaša za obzvlášť pekné góly, René Komorník a Adrián Marek za skvelý výkon v bráne. Peter Vymislický, David Evjak, Samuel Čmelík, Alex Kutlák, Martin Mihál a Dárius Fiala za výbornú prácu v obrane. Z dnešného turnaja si chlapci odniesli krásne DRUHÉ MIESTO a preto im a p. učiteľovi Radovanovi Prstekovi ml. ešte raz gratulujeme. Príprava chlapcov pokračuje na nasledujúce turnaje.

FUTBAL CUP

ZŠ v Dojči sa zúčastnila každoročného turnaja vo futbale starších žiakov, ktorý sa konal 22.05.2019, opäť v Senici. Aj napriek pravidelnej a dôslednej príprave chlapcom postup bohužiaľ nevyšiel. Konkurencia všetkých okresných škôl bola veľmi kvalitná a mali sme o čo hrať. Chlapcov chválime za disciplínu a dôslednosť. Alexa Kutláka a Alexandra Gašu, obzvlášť za výbornú prácu v obrane. „Čaká nás ešte jeden turnaj v Šaštíne-Strážoch, ktorý znovu bude veľmi náročný, pripravujeme sa preto na  lepšie výsledky, chlapci odviedli dobrú prácu, ale chýbalo nám aj trošku šťastia,“ dodal Radovan Prstek ml. Chlapcom aj p. učiteľovi Radovanovi Prstekovi ml. gratulujeme a zároveň ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 

Mladší futbalisti bojovali

Dňa 7. apríla 2019 sa v priestoroch futbalového štadiónu FK Senica konal FUTBAL CUP, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy 5. – 6. ročníka v sprievode Radovana Prsteka ml, ktorý žiakov na turnaj pripravoval. Na súťaži sa zišlo celkovo 11 družstiev z rôznych škôl z okresu Senica. Chlapci sa napokon po náročných zápasoch umiestnili na krásnom 4. mieste. P. učiteľovi Prstekovi a žiakom srdečne gratulujeme k úspechu.

Hádzanári opäť na ihrisku

Po zrealizovaní športového krúžky hádzanej pod vedením Radovana Prsteka ml. sa družstvo chlapcov dňa 17. apríla 2019 žiakov  7. – 9. ročníka zúčastnilo turnaja základných škôl v hádzanej, ktorý sa konal v priestoroch mestskej športovej haly RSMS v Senici. Chlapcom chýbali po odohraní zápasov len dva body do postupu, ale napriek tomu si odniesli veľa nových poznatkov a skúseností. Sme radi, že naši žiaci nestratili športového ducha a napredujú v reprezentovaní školy tou najlepšou cestou. Srdečne im gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

Dňa 4. apríla 2019 sa 32 žiakov 6. – 7. ročníka v sprievode p. učiteliek Mgr. Ušiakovej a Mgr.Vymislickej zúčastnilo dejepisnej exkurzie. Vybrali sme sa po stopách Veľkej Moravy. Našehistorické putovanie začalo v Starom divadle Karola Spišiaka, kde bol pre nás pripravený workshop s predvádzaním predmetov a reálií zo života Slovanov. Spokojní a plní zážitkov sa tešíme na ďalšie dejepisné putovania.

Biblická olympiáda. :)

V stredu 20. marca 2019 sa v Pastoračnom centre v Senici konalo OK (dekanátne)
Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka: SAMUEL ČMELÍK,
KAROLÍNA PODOLIAKOVÁ, KRISTÍNA VILKOVÁ. Súťažiaci študovali texty 1. knihy
kráľov, Knihy Rút a Evanjelia podľa Matúša. Spoločná téma vybraných kníh Svätého
písma bola VERNOSŤ PÁNOVI. A naši súťažiaci sa nenechali zahanbiť, umiestnili sa na
krásnom 3. MIESTE. K úspechu im srdečne blahoželáme.

Dňa 05.03.2019, sa deti niečo naučili o fašiangových tradíciách. Deti prvého stupňa nám pekne zatancovali a zaspievali. Sme radi, že deti majú o tradície stále záujem. Ďakujeme pani  Mgr. Hrnčiríkovéj za prípravu.


 

Olympiáda z anglického jazyka- Dňa 16.1.2019, sa konalo v Senici na 4. Základnej škole  školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnili sa dve naše žiačky Základnej školy v Dojči Emma Kusturin a Pavlína Danková. Po písomnej aj ústnej časti  žiačka 7.B Emma Kusturin zaznamenala úspech a umiestnila sa na krásnom 3. mieste. Gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlásili súťaž pod názvom čarovný odkaz Vianoc. V poeticko-prozaitickej kategórií boli ocenení žiaci našej školy II. stupňa. III. kategória : Adriana Petráňová – Čaro Vianoc, Patrik Žák – Čaro Vianoc, Nikola Kapsová – Veselé Vianoce. Žiakom blahoželáme k úspechu.

FESTIVAL VODY 2018 je súťažná prehliadka žiackych projektov o vode. Festival je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho programu BVS Modrá škola – voda pre budúcnosť. Zámerom projektu je rozvoj vedomostí a poznatkov o vode – jej distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. V mesiaci október sme sa so žiakmi našej školy zapojili do spomínanej súťaže.

Tím za I. stupeň vytvoril spoločenskú hru KVARTETO S KVAPKOU. Žiačky Hana Božková, Sára a Soňa Orságové, Júlia Vymislická a Vanesa Žilínková usilovne získavali množstvo nových informácii o vode. Zamerali sme sa na tie oblasti: voda všeobecne, skupenstvá vody, vodné zdroje, druhy vôd podľa výskytu a použitia, zásady šetrenia vodou, znečistenie vody, kolobeh vody. Na stretnutiach postupne vytvorili karty uvedenej spoločenskej hry.

Žiačky 5. ročníka: Natália Hlúpiková, Nikola Masaryková, Sofia Pavlíková, Soňa Štefková a Timea Zburinová sa zaoberali VPLYVOM ZLOŽENIA A DRUHOV VÔD NA KLÍČENIE A RAST RASTLÍN. Počas projektu sledovali ako strukoviny klíčia v rôznych druhoch vôd, ako zavlažovanie týmito vodami vplýva na rast rastlín v substráte zeminy, a tiež spoznali hodnotu pH. Pracovali s pitnou, minerálnou, destilovanou, studňovou, dažďovou vodou, ale tiež vodou z osmózy, vodami s octom a soľou.

Oba tímy postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 12.12.2018 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. Žiaci pred odbornou komisiou prezentovali svoje projekty, zdieľali svoje skúsenosti a odpovedali na doplňujúce otázky. Okrem krásneho dňa, ktorý sme strávili v príjemnou prostredí, si deti odniesli množstvo zážitkov, ku ktorým určite patrí program v podobe hrania na sklenené poháre naplnené vodou. Najväčším zážitkom bolo umiestnenie tímu z I. stupňa. KU KRÁSNEMU 2. MIESTU IM ZO SRDCA BLAHOŽELÁME.

Dňa 12.12.2018 sme zaznamenali ďalší úspech.

ZŠ Dojč sa zúčastnila streleckej súťaže v streľbe zo vzduchovky, ktorá sa konala na II. ZŠ v Senici. Dievčatá napriek krátkej a rýchlej príprave bojovali o každý bod a popasovali sa aj s chlapčenskou konkurenciou. Družstva boli zmiešané. Dievčatá sa pod vedením Radovana Prsteka ml. umiestnili na krásnom 3. mieste začo im ešte raz gratulujeme. Karolína Šimková 8.A, Simona Kutláková 8.A, Linda Lučanská 9.A.

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 5.12.2018 sa konal turnaj ZŠ vo futsale v Senici.

Konkurencia bola naozaj kvalitná, zúčastnilo sa 10 škôl z celého okresu. Nechýbala tam aj ZŠ Dojč. Napriek krátkej príprave sa chlapci zo ZŠ v Dojči 7-9 ročníka umiestnili na peknom 4. mieste kde im chýbal len jeden bod do 3. miesta. Chlapci odviedli dobrú prácu pod vedením Radovana Prsteka ml. a preto im ešte raz gratulujeme. Zúčastnení žiaci: Adrián Marek, Jakub Tomašovič, Peter Vymislický, Jabub Tobiáš, Jakub Jankových, Samuel Čmelík, David Evjak, Alexander Gaša. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspech nášho žiaka zo 7.B , ktorý si z Holíča v technickej olympiáde v kat. B odniesol 2. miesto.

 

 

Víťazi sú známi – 1. miesto ZŠ DOJČ

Aj v tomto školskom roku, od 15.-19. októbra 2018, prebiehala na Slovensku súťažno-vzdelávacia aktivita “HOVORME O JEDLE” poriadaná SPPK a Ministerstvom školstva SK. Celkom bolo zaslaných 650 súťažných príspevkov z rôznych základných škôl Slovenska.

V dennej téme “Odkiaľ jedlo pochádza” najviac bodov a teda 1. miesto bolo udelené ZŠ Dojč. Týmto ocenením si ZŠ Dojč obhájila prvenstvo, ktoré v tejto celoslovenskej súťaži získala minulý rok. Je potešiteľné, že žiaci z Dojča v celoslovenskej konkurencii hneď po roku uspeli na najvyššom stupienku. Slávnostné odovzdanie cien prebehlo 19.novembra v hoteli Carlton v Bratislave.

Cenu za 1. miesto prevzal riad. ZŠ Dojč Ing. Prstek, ktorého sprevádzali hlavní realizátori súťaže PaedDr. V. Žilínková a Mgr. Ľ. Ušiaková. Cenu odovzdal podpredseda SPPK M. Šolty a predseda RPPK Trnava O. Šiatkovský.

Veríme, že mimoriadny úspech v súťaži prinesie žiakom nielen znalosti o potravinách, stravovacie návyky, ale i vedomie mať kladný postoj a uznanie k ťažkej práci poľnohospodárov a chovateľov, a v neposlednom rade prebudí i záujem o profesijnú budúcnosť.