Informácie o ŠJ Dojč

PODROBNÝ PREHĽAD O ODBERE STRAVY ŽIAKMI:

Databáza-stravovania-2017-2018


STRAVNÁ JEDNOTKA:

Základná škola
I. stupeň (desiata 0,30€; obed 0,95€)
II. stupeň (desiata 0,34€; obed 1,01€)

Materská škola
desiata 0,26€
obed 0,64€
olovrant 0,22€
→ spolu: 1,12€