Informácie o ŠJ Dojč

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Obecné zastupiteľstvo v Dojči schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenia č.11/2020 zo dňa 14.12.2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení Dojč.

Celý oznam si môžete pozrieť tu - Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení Obce Dojč v roku 2021.docx

Číslo účtu: SK23 5600 0000 0092 0970 9003

Do poznámky je potrebné zadať meno žiaka a triedu

Zásady stravovania:

  • podmienkou nového systému je plusové konto užívateľa (uhradený poplatok za stravu)
  • odhlásiť a prihlásiť na  stravu je možné do 14,00 hod. pracovný deň dopredu
  • Odhlasovanie ani prihlasovanie v ranných hodinách na daný deň nie je prípustné a nebude akceptované
  • obed, ktorý sa nedá odhlásiť, alebo v prípade choroby, je možné prvý deň odobrať do obedára v čase od 11,30 hod. do 12,oo hod. Osoba, ktorá pre stravu príde, si naservírovaný obed z taniera sama prekladá do obedára. Ostatné dni je potrebné stravu odhlásiť
  • obedy sa pripravujú pre žiakov prítomných na vyučovaní. Vyhláška hovorí, že dieťa má nárok na stravu, pokiaľ sa zúčastní školského vyučovania
  • neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje

ODHLASOVANIE ZO STRAVY:

  • Odhlasovanie pomocou nového systému Vám ušetrí čas aj finančné prostriedky vynaložené za telefónny hovor. Ak dieťa chýba, rodič ho vie odhlásiť ľahko cez svoje konto.  Taktiež vidí presne, ktoré dni sa dieťa stravuje.Odhlasovanie návod:Odhlasovanie a prihlasovanie na obed je možné prostredníctvom:
  • mobilnej aplikácie EduPage  v sekcii “Jedálny lístok”
  • webovej stránky našej školy v sekcii “Žiaci a rodičia” a následne “Jedálny lístok”

VRÁTENIE PREPLATKOV

  • bude realizované v priebehu mesiaca august bezhotovostne

Číslo účtu: SK23 5600 0000 0092 0970 9003

Vyhláška hovorí, že dieťa má nárok na stravu, pokiaľ sa zúčastní školského vyučovania.

Záväzná prihláška na stravu