Kontakt

 

!!! P O Z O R !!! – Z M E N A

Nové telefónne číslo na prihlasovanie a odhlasovanie sa zo stravy – 0 9 1 1  8 4 4  6 6 5

034/65 36 126

Obedy a desiatu možno odhlásiť do 7:00 príslušného dňa.