Prázdniny

 

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2019, vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok) a končí 31. januára 2020 (piatok). Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Jesenné prázdniny – sa začínajú 30. októbra 2019, končia sa 31. októbra 2019. Vyučovanie sa začína 04. novembra 2019 (pondelok).

Vianočné prázdniny – sa začínajú 23. decembra 2019(pondelok) a končia sa 07. januára 2020 (utorok). Vyučovanie sa začína 08. januára 2020 (streda).

Polročné prázdniny – sú 03. februára 2020 (pondelok). Vyučovanie sa začína 04. februára 2020.

Jarné prázdniny – sú 17. februára až 21. február 2020.

Veľkonočné prázdniny - sa začínajú 9. apríla 2020(štvrtok) a končia sa 14. apríla 2020. Vyučovanie sa začína 154. apríla 2020 (streda).

Letné prázdniny – sa začínajú 01. júla 2020 a končia sa 31. augusta 2020. Vyučovanie začne 02.septembra 2020 (streda).