Prázdniny

 

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2018, vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) a končí 31. januára 2019 (štvrtok). Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Jesenné prázdniny – sa začínajú 31. októbra 2018, končia sa 02. novembra 2018. Vyučovanie sa začína 05. novembra 2018 (pondelok).

Vianočné prázdniny – sa začínajú 23. decembra 2018 a končia sa 07. januára 2019. Vyučovanie sa začína 08. januára 2019 (utorok).

Polročné prázdniny – sú 01. februára 2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 04. februára 2019.

Jarné prázdniny – sú 25. februára až 01. marca 2019.

Veľkonočné prázdniny - sa začínajú 18. apríla 2019 a končia sa 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda).

Letné prázdniny – sa začínajú 01. júla 2019 a končia sa 31. augusta 2019.