SME v škole

NADÁCIA PETIT ACADEMY


Cieľom tejto nadácie je:

• podpora, rozvoj vzdelávania a jeho prepájanie s praxou

• zachovanie kultúrnych hodnôt

• podpora poznávania kultúr a regiónov

• zabezpečenie multikukltúrneho dialógu

• zabezpečenie transferu vedomostí a skúseností zo zahraničia na Slovensko a naopak

• zvyšovanie informovanosti o aktuálnom dianí

• zabezpečovanie zlepšenia prehľadu o stave spoločnosti

 

Nadácia Petit Academy v spolupráci s pedagógmi pripravuje pracovné zošity.

vzdelávací projekt pre žiakov základných škôl

Cieľom projektu SME V ŠKOLE je sprostredkovať vedomosti zábavnou a tvorivou formou pomocou denníka SME. Zapojení žiaci dostanú pracovné zošity, ktoré sú spracované na rôzne predmety a témy. V pracovnom zošite sa okrem odborného textu, ktorý je v súlade s učebnými osnovami, nachádza aj množstvo úloh interaktívneho charakteru, pri ktorých žiaci a študenti využívajú ako pomôcku denník SME.

Naša škola sa doteraz zapojila do nasledujúcich projektov:

 

DOPRAVNÝ RÝCHLOKURZ (5. ročník)

- pracovné zošity sú spracované tvorivým, interaktívnym spôsobom s množstvom praktických modelových situácií s cieľom upozorňovať na rizikové správanie na cestách. Štatistické informácie o počte detí a mladistvých, ktorí ročne zomierajú v dôsledku dopravných nehôd sú alarmujúce. Prevencia je preto jediným spôsobom ako znížiť úmrtnosť a úrazovosť v dôsledku nehôd.

 

ETICKÁ VÝCHOVA (II. stupeň)

- žiakom sa dostal do rúk pracovný zošit, ktorý na svojich stránkach zhromažďuje množstvo cvičení, dotazníkov a iných úloh, ktoré im ponúkajú širokú škálu priestorov pre uplatnenie vlastnej tvorivosti a fantázie. Cvičenia a úlohy sú stavané tak, aby “nútili” žiakov premýšľať nad každodennými vecami, ale aj nad sebou samým.

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ORGANIZMOV A ČLOVEKA (Biológia 9. ročník)

Pracovný zošit je veľmi zaujímavým doplnkovým materiálom – obsah zošita je doslova “nabitý” zaujímavosťami a novými informáciami z oblasti biológie. Jednotlivé cvičenia a úlohy sú doplnené tzv. “Ekoslovníkom”, v ktorom nájdu žiaci vysvetlené cudzie slová. Zošit obsahuje kreatívne cvičenia a úlohy, ktoré stimulujú žiakov k tvorivej práci a sebarealizácii.

 

SI NA SIETI ALEBO V SIETI? (II. stupeň)

Ide o novodobý pracovný zošit, ktorý rieši súčasné problémy mládeže na internete a zaujímavou formou im ukazuje dôležitosť postavenia informatických a komunikačných technológií v ich každodennom živote. Pracovný zošit zahŕňa oblasť textového editora Word, grafického editora Skicár a internetu. Prináša priestor na komunikáciu, diskusie ohľadom výhod a nevýhod internetu, facebooku, …

 

SLOVENSKO ( Geografia 9. ročník)

Pracovný zošit obsahuje veľa úloh, pri ktorých žiaci môžu uplatniť svoju fantáziu a tvorivosť – dopĺňajú informácie o svojom regióne, vytvárajú krátke novinové články o pamiatkách, ktoré sú súčasťou kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, zostavujú trasy exkurzií, opravujú chyby v  textoch. Zošit je doplnený “Abecedou zaujímavostí o Slovensku”. Jednoducho, zošit, ktorý je veľmi dobrým sprievodcom a pomocníkom na hodinách geografie.

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO (II. stupeň)

Pracovný zošit umožňuje žiakom ZŠ rozšíriť si vedomosti o tom, čo sa deje s odpadom, po jeho odhodení do odpadkového koša. Žiaci si v jednotlivých úlohách môžu vytvoriť svoj vlastný ekologický diár, sledovať produkciu odpadu v domácnosti, vytvárať vtipné príbehy, lúštiť krížovky/osemsmerovky, … . Žiakom je poskytnutý priestor na vyjadrenie svojho názoru k rôznym témam: vlastná verzus igelitová taška, obyčajná vs. úsporná žiarovka, bezobalové vs. balené potraviny, …

 

MOJA OBEC, REGIÓN, VLASŤ (II. stupeň)

Prostredníctvom tohto pracovného zošita si žiaci II. stupňa rozširujú vedomosti z histórie a súčasnosti svojej vlasti – Slovenska. Je výbornou učebnou pomôckou a doplnkovým materiálom, ktorý disponuje veľkým množstvom fotografií a obrázkov. Do popredia posúva vlastnú tvorivosť žiakov (projekt 7 divov Slovenska, interview s osobnosťou, pútavé reklamy pre zahraničných návštevníkov, …), prácu s mapou a orientáciou na mape. Venuje sa významným podujatiam a kultúrnym udalostiam, ktoré sa na Slovensku organizujú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJSTARŠIE DEJINY SLOVENSKA (7. A)

ZÁKLADY EKOLÓGIE (II. stupeň)

ETICKÁ VÝCHOVA (II. stupeň)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ORGANIZMOV A ČLOVEKA (II. stupeň)

MEDIÁLNA VÝCHOVA ( II. stupeň)