Zoznam krúžkov

otvorených  v školskom roku 2017/2018:

1. Logika v škole 9. ročník Mgr. Zlochová
2. Futbal 6. – 8. ročník Mgr. Podoliaková
3. SJL 9. ročník Mgr. Masárová
4. Chemický Mgr. Poláková
5. Slovenčina hrou Mgr. Podoliaková
6. Šikovné pršteky 1. a 4. ročník PaedDr. Božková
7. Šikovné pršteky 2. a 3. ročník PaedDr. Božková
8. Vybíjaná Mgr. Ušiaková
9. Krúžok kreativity PaedDr. Žilínková
10. Domček pre bábiku Mgr. Motusová
11. Modelujeme s polymérom Mgr. Motusová
12. Angličtina hrou 1. ročník PaedDr. Cintulová, PhD.
13. Florbal Mgr. Ušiaková
14. Náboženský Mgr. Vymislická