Zoznam krúžkov

Otvorených  v školskom roku 2018/2019:

1.

Logika v škole 9. ročník

Mgr. Zlochová

2.

Futbal 7. – 9. ročník

Mgr. Podoliaková

3.

Hravo s pravopisom 9. ročník

Mgr. Vymislická

4.

Biblický krúžok 6. – 9. ročník

Mgr. Vymislická

5.

Slovenský jazyk 1. ročník

Mgr. Podoliaková

6.

Hravá SJL 2. ročník

PaedDr. Božková

7.

Hravá MAT 2. ročník

PaedDr. Božková

8.

Klub dievčat 5. – 9. ročník

Mgr. Ušiaková

9.

Anglický jazyk 1. – 4. ročník

PaedDr. Žilínková

10.

Domček pre bábiku 3. – 7. ročník

Mgr. Motusová

11.

Modelujeme s polymérom 4. – 7. ročník

Mgr. Motusová

12.

Vybíjaná 5. – 9. ročník

Mgr. Rusnáková

13.

Slovenčina a matematika hrou 3. ročník

Mgr. Michálková

14.

Strelectvo

R. Prstek

15.

Poľovníctvo

R. Prstek