Zoznam krúžkov

otvorených  v školskom roku 2019/2020:

1.

Príprava na monitor MAT 9. ročník

Mgr. Zlochová

2.

Futbal 5. – 9. ročník

R. Prstek ml.

3.

Školský časopis 4.-6.ročník

Mgr. Vymislická

4. Folklórny  3. – 6. ročník Mgr. Hrnčiríková

5.

“Stretká”

Mgr. Vymislická

6.

SJL a MAT hrou 1. ročník

Mgr. Podoliaková

7.

SJL a  MAT hrou 2. ročník

PaedDr. Božková

8.

SJL a MAT hrou  3. ročník

Mgr. Michálková

9.

Klub dievčat 5. – 9. ročník

Mgr. Ušiaková

10.

Domček pre bábiku 3. – 5. ročník

Mgr. Motusová

11.

Príprava na monitor SJL 9. ročník

Mgr. Motusová

12.

Športový 7. – 9. ročník dievčatá

Mgr. Morávková

13.

Spevácky 2.-6. ročník

PaedDr. Božková

14.

Strelecký

R. Prstek ml.

15. Atletika p. Hlúpik
16. Hádzaná p. Frndalovič
17. Folklórny 1. a 2. ročník Mgr. Hrnčiríková