Povinné zverejňovanie informácií a GDPR

Povinné zverejňovanie informácií Dojč

Prílohy:

a) Spôsob zriadenia Základnej školy s materskou školou Dojč

b) Možnosť kde, ako podať žiadosť

c) Miesto podania

d) Postup

e)

f) sadzobník

Žiadosť o poskytnutie informácií


Ochranu osobných údajov školy nájdete na nasledujúcom odkaze:

Ochrana osobných údajov