Profil verejného obstarávateľa

V zmysle §22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len VO) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje Základná škola Dojč, Dojč 137, 906 02 Dojč na svojej internetovej stránke “Profil verejného obstarávateľa,” v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa VO.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola s materskou školou Dojč

Adresa: Dojč 137, 906 02 Dojč

IČO: 48411931

DIČ: 21122037

Kontaktné osoby: Ing. Radovan Prstek

Telefón: 034/65 36 126

Tabuľka + výzva okna2014

Súhrnná správa o