Rodičovské združenie

 

RADA RODIČOV

→ výkonný orgán zastupujúci rodičov

→ jej formou je občianske združenie, ktoré pozostáva zo zástupcov rodičov každej triedy

Prostredníctvom Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Dojč organizujeme výlety, spoločenské, športové a kultúrne podujatia.

Finančne nám pomáhajú i pri materiálnom zabezpečení školy.

 

Zoznam členov Rodičovskej rady ZRPŠ pre rok 2017/2018:

Priezvisko, meno Funkcia Zastupuje Telefón e-mail
1. Bartoš Jaroslav člen RR +420 777 920 111 jaroslav@jaroslav-bartos.cz
2. Šalíková Martina člen RR
3. Čelústková Petra tajomník RR +421 949 890 220
4. Šurík Milan člen RR ZŠ, 1. A
5. nezvolený ZŠ, 2. A
6. Hlúpiková Michaela člen RR, člen RŠ ZŠ, 3. A
7. Pavlíková Silvia člen RR, člen RŠ ZŠ, 4. A
8. Bartošová Martina hospodár RR ZŠ, 5. A +421 949 754 730 tina.bartosova@gmail.com
9. nezvolený ZŠ, 6. A
10. Bátorová Beáta predseda RR, 

predseda RŠ

ZŠ, 6. B +421 905 798 969 bea.batorova@gmail.com
11. Pavlíková Marcela člen RR, člen RŠ ZŠ, 7. A Vzdala sa členstva
12. Morávková Jana člen RR ZŠ, 8. A
13. Matulová Renata člen RR ZŠ, 9. A

* RR – Rodičovská rada/RŠ – Rada školy