Školský vzdelávací program

Školský učebný plán

Učeb.plán pre 1.-4.roč

Školský učebný plán 7. – 9.roč

Organizačný poriadok ZŠ s MŠ Dojč 2015

Pracovný poriadok

Učebný plán pre triedu so všeobecným zameraním (2. ročník )
2018/ 2019

5. ročník školský rok 2018/2019

Učebný plán pre triedu so všeobecným zameraním (7. ročník )
2018/ 2019

Učebný plán pre triedu so všeobecným zameraním (8. ročník )
2018/ 2019

Učebný plán pre triedu so všeobecným zameraním ( 9. ročník)
2018/2019