Výchovný poradca

Ako na strednú školu

  • Na našej škole je výchovnou poradkyňou Mgr. Ľubica Ušiaková. Poradenský deň – po dohovore na telefónnom čísle: 034/65 36 126. Informácie súvisiace s výberom SŠ získate na internetovej stránke: www.stredneskoly.eu www.svslm.sk