Výchovný poradca

Ako na strednú školu

Plán výchovného poradcu2016 (1)

  • poskytuje poradenské služby v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov,
  • venuje veľa času poradenstvu pri voľbe štúdia a povolania.

Na našej škole je výchovnou poradkyňou Mgr. Ľubica Ušiaková. Poradenský deň – po dohovore na telefónnom čísle: 034/65 36 126. Informácie súvisiace s výberom SŠ získate na internetovej stránke: www.stredneskoly.eu www.svslm.sk

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE:

Testovanie T5-2017

sa uskutoční dňa 22. novembra 2017

Podrobnejšie informácie: www.nucem.sk


Testovanie T9 – 2018

 

Dátum testovania: 21. marca 2018

Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

Testovanie T9-2017

Informácie nájdete na stránke: www.nucem.sk

Bližšia špecifikácia testu z matematiky: Špecifikácia testu z matematiky

Bližšia špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry: Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov

 

 

Zadania (T9 2012):

Mat_SJ_fA_web_2012 + odpovede: Kluc_MAT_HT_A_B_2012

SJL_fA_web_2012 + odpovedeKľúč_SJL_HT_A_B_2012

 

Zadania (T9 2013):

Mat_v_SJ-fA_3257

SJL-fA_3257

Kľúč správnych odpovedí:

Kľúč_správnych_odpovedí_z_matematiky

Kľúč_správnych_odpovedí_zo_slovenského_jazyka_a_literatúry

 

Zadania (T9 2014):

T9-2014_Test_z_matematiky_v_slovenskom_jazyku

T9-2014_Test_zo_slovenskeho_jazyka_a_literatury

Kľúč správnych odpovedí:

Kľúč_správnych_odpovedí_MAT

Kľúč_správnych_odpovedí_zo_SJL

 

Zadania (T9-2015):

T9- 2015 Test z matematiky v slovenskom jazyku

T9 – 2015 Test zo slovenského jazyka a literatúry

Kľúč správnych odpovedí:

Kľúč správnych odpovedí MAT

Kľúč správnych odpovedí SJL

 

Zadania (T9-2016):

T9 – 2016 Test z matematiky v slovenskom jazyku

T9 – 2016 Test zo slovenského jazyka a literatúry

Kľúč správnych odpovedí:

Kľúč správnych odpovedí MAT

Kľúč správnych odpovedí SJL

Informácie prevzaté z: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#716,o754