Výchovný poradca

Ako na strednú školu

  • poskytuje poradenské služby v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov,
  • venuje veľa času poradenstvu pri voľbe štúdia a povolania.

Na našej škole je výchovnou poradkyňou Mgr. Ľubica Ušiaková. Poradenský deň – po dohovore na telefónnom čísle: 034/65 36 126. Informácie súvisiace s výberom SŠ získate na internetovej stránke: www.stredneskoly.eu www.svslm.sk

 

 

Zadania (T9-2016):

T9 – 2016 Test z matematiky v slovenskom jazyku

T9 – 2016 Test zo slovenského jazyka a literatúry

Kľúč správnych odpovedí:

Kľúč správnych odpovedí MAT

Kľúč správnych odpovedí SJL

Informácie prevzaté z: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#716,o754