Zamestnanci školy

Zoznam pedagogických zamestnancov školy:

Ing. Radovan Prstek – riaditeľ ZŠ s MŠ Dojč

Mgr. Ľubica Ušiaková –  zástupkyňa ZŠ s MŠ Dojč

Mgr. Tatiana Podoliaková

PaedDr. Jaroslava Božková

Mgr. Ľubica Michálková

PaedDr. Viola Žilínková

Jozef Petrufka (PN)

Mgr. Dana Zlochová

Mgr. Jarmila Masárová

Mgr. Štefánia Vymislická

PaedDr. Júlia Cintulová, PhD. (PN)

Mgr. Dagmara Poláková (MD)

Mgr. Dana Motusová

Mgr. Kamila Praženková

Mgr. Soňa Rusnaková

Mgr. Bronislava Ovečková

Mgr. Andrea Hrnčiríková


Zoznam nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Mária Veselá

Katarína Línková

Terézia Veselá

Melánia Masaryková

Ernest Klena