Zamestnanci školy

Zoznam pedagogických zamestnancov školy:

Ing. Radovan Prstek – riaditeľ ZŠ s MŠ Dojč

Mgr. Ľubica Ušiaková –  zástupkyňa ZŠ s MŠ Dojč

Mgr. Tatiana Podoliaková

PaedDr. Jaroslava Božková

Mgr. Ľubica Michálková

PaedDr. Viola Žilínková

Jozef Petrufka

Mgr. Dana Zlochová

Mgr. Jarmila Masárová

Mgr. Štefánia Vymislická

Dáša Hrubšová

PaedDr. Júlia Cintulová, PhD.

Mgr. Dagmara Poláková

Mgr. Dana Motusová

Mgr. Kamila Praženková

Mgr. Soňa Rusnaková


Zoznam nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Mária Veselá

Katarína Línková

Melánia Masaryková

Ernest Klena