Zamestnanci školy

Zoznam pedagogických zamestnancov školy:

Ing. Radovan Prstek – riaditeľ ZŠ s MŠ Dojč

Mgr. Ľubica Ušiaková –  zástupkyňa ZŠ s MŠ Dojč

Mgr. Tatiana Podoliaková

PaedDr. Jaroslava Božková

Mgr. Ľubica Michálková

PaedDr. Viola Žilínková

Mgr. Zuzana Lučeničová – MD

Jozef Petrufka

Mgr. Dana Zlochová

Mgr. Jarmila Masárová

Mgr. Štefánia Vymislická

Dáša Hrubšová

PaedDr. Júlia Cintulová, PhD.

Mgr. Dagmara Poláková

Mgr. Dana Motusová


Zoznam nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Mária Veselá

Katarína Línková

Melánia Masaryková

Ernest Klena