Zamestnanci školy

Zoznam pedagogických zamestnancov školy:

Ing. Radovan Prstek – riaditeľ ZŠ s MŠ Dojč

Mgr. Ľubica Ušiaková –  zástupkyňa ZŠ s MŠ Dojč

Mgr. Tatiana Podoliaková

PaedDr. Jaroslava Božková

Mgr. Ľubica Michálková

Mgr. Andrea Hrnčiriková

Mgr. Dana Zlochová

Mgr. Jarmila Masárová

Mgr. Štefánia Vymislická

Mgr. Michaela Domsitzová

Mgr. Dana Motusová

Mgr. Kamila Praženková

Mgr. Lucia Morávková

Mgr. Bronislava Ovečková, špeciálny pedagóg

Renáta Vicianová, vychovávateľka

Radovan Prstek


Zoznam nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Mária Veselá

Katarína Línková

Terézia Veselá

Melánia Masaryková

Ernest Klena