1. A

Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Podoliaková

Počet žiakov: 15

Rozvrh hodín

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT SJL VYV VYV
Utorok MAT TEV SJL SJL
Streda SJL MAT SJL HUV PRV
Štvrtok SJL MAT SJL TEV
Piatok SJL MAT SJL NBV

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; HUV – hudobná výchova; VYV – výtvarná výchova; TEV – telesná výchova; PRV – prvouka; NBV – náboženská výchova; ETV – etická výchova