1. A

Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Podoliaková

Počet žiakov: 18

Rozvrh hodín

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT SJL HUV
Utorok SJL MAT NBV SJL
Streda MAT SJL TEV SJL - ETV
Štvrtok SJL TEV MAT SJL PRV
Piatok SJL MAT VYV VYV SJL

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; HUV – hudobná výchova; VYV – výtvarná výchova; TEV – telesná výchova; PRV – prvouka; NBV – náboženská výchova; ETV – etická výchova