4. A

Triedna učiteľka: Mgr. Ľubica Michálková

Počet žiakov: 15

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT VLA NBV HUV ANJ
Utorok SJL MAT SJL TEV ANJ ETV
Streda MAT SJL ANJ SJL PDA
Štvrtok MAT SJL VLA INF VYV PVC
Piatok MAT SJL PDA TEV

 

ANJ – anglický jazyk; MAT – matematika; SJL – slovenský jazyk a literatúra; VLA – vlastiveda; PVC – pracovné vyučovanie; ETV – etická výchova; TEV – telesná výchova; PDA – prírodoveda; NBV – náboženská výchova; HUV – hudobná výchova; VYV – výtvarná výchova; CGT – čitateľská gramotnosť; IFV – informatická výchova