4. A

Triedna učiteľka: PaedDr. Viola Žilínková

Počet žiakov: 12

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL ANJ VYV INF ETV
Utorok SJL MAT ANJ TEV
Streda MAT SJL SJL VLA PDA
Štvrtok MAT ANJ HUV SJL PDA PVC
Piatok SJL MAT SJL TEV VLA NBV

 

ANJ – anglický jazyk; MAT – matematika; SJL – slovenský jazyk a literatúra; VLA – vlastiveda; PVC – pracovné vyučovanie; ETV – etická výchova; TEV – telesná výchova; PDA – prírodoveda; NBV – náboženská výchova; HUV – hudobná výchova; VYV – výtvarná výchova; CGT – čitateľská gramotnosť; IFV – informatická výchova