5. A

Triedna učiteľka: Mgr. Štefánia Vymislická

 

Počet žiakov: 17

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok BIO MAT SJL GEG TEV DEJ
Utorok SJL ANJ MAT CGT HUV ETV
Streda MAT ANJ TEV SJL GEG BIO
Štvrtok SJL MAT VYV VYV THD
Piatok ANJ SJL MAT INF NBV

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; TEV – telesná výchova; ANJ – anglický jazyk; HUV – hudobná výchova; GEG – geografia; INF –  informatika; DEJ – dejepis; ETV – etická výchova; OBN – občianska náuka; BIO – biológia; VYV – výtvarná výchova; THD – technika; NBV – náboženská výchova