6. A

Triedna učiteľka: Mgr. Jarmila Masárová

 

Počet žiakov: 16

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok MAT SJL GEG FYZ DEJ TEV TEV
Utorok SJL VYV ANJ NBV MAT HUV
Streda DEJ SJL MAT ANJ BIO GEG
Štvrtok ANJ FYZ THD SJL MAT TEV TEV
Piatok CGT SJL INF OBN MAT

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; TEV – telesná výchova; ANJ – anglický jazyk; HUV – hudobná výchova; GEG – geografia; INF –  informatika; DEJ – dejepis; ETV – etická výchova; OBN – občianska náuka; BIO – biológia; VYV – výtvarná výchova; THD – technika; NBV – náboženská výchova