9. A

Triedna učiteľka: Mgr. Štefánia Vymislická

Počet žiakov: 13

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondelok ANJ SJL OBN FYZ MAT DEJ
Utorok MAT TEV SJL ANJ CHE INF
Streda SJL NEJ TEV MAT DEJ
Štvrtok NEJ SJL FYZ MAT DEJ GEG
Piatok ANJ MAT SJL BIO NBV THD

 

OBN – občianska náuka; MAT – matematika; SJL – slovenský jazyk a literatúra; GEG – geografia; NEJ – nemecký jazyk; ANJ – anglický jazyk; TEV – telesná výchova; CHE – chémia; DEJ – dejepis; ETV – etická výchova; RUJ – ruský jazyk; FYZ – fyzikaa; THD – technika; INF – informatika; BIO – biológia; NBV – náboženská výchova; CvM – Cvičenia z matematiky