9. A

Triedna učiteľka: Mgr. Dana Zlochová

Počet žiakov: 13

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondelok ANJ SJL MAT OBN NEJ TEV ch TEV ch
Utorok GEG CHE MAT SJL DEJ NBV
Streda SJL MAT NEJ FYZ CvM TEV d TEV d
Štvrtok MAT ANJ SJL BIO THD DEJ ETV
Piatok ANJ FYZ MAT SJL DEJ INF

 

OBN – občianska náuka; MAT – matematika; SJL – slovenský jazyk a literatúra; GEG – geografia; NEJ – nemecký jazyk; ANJ – anglický jazyk; TEV – telesná výchova; CHE – chémia; DEJ – dejepis; ETV – etická výchova; RUJ – ruský jazyk; FYZ – fyzikaa; THD – technika; INF – informatika; BIO – biológia; NBV – náboženská výchova; CvM – Cvičenia z matematiky